പ്രതിഷേധ ധർണ

കർഷക ആത്മഹത്യ തടയുവാൻ, കാർഷിക കടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജപ്തി നടപടികൾ തടഞ്ഞ് കേരളത്തിന് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് എം പി മാർ … Continue Readingപ്രതിഷേധ ധർണ

പ്രതീക്ഷകളോടെ

പ്രതീക്ഷകളോടെ,വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം, ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ന് പാർലമെൻറിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അംഗമായിരിക്കുകയാണ്.ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായകർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ അസുഖബാധിതനായി അശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടിവന്ന നാളുകളിൽ … Continue Readingപ്രതീക്ഷകളോടെ