അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 24 … Continue Readingഅങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം

സമരാഗ്നിയുടെ ആലുവ സ്വീകരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

സമരാഗ്നിയുടെ ആലുവ സ്വീകരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

മതിലകത്തെ പാപ്പിനിവട്ടം എ എം യു പി സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ദിനവും ,രക്ഷാകർതൃ ദിനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മതിലകത്തെ പാപ്പിനിവട്ടം എ എം യു പി സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ദിനവും ,രക്ഷാകർതൃ ദിനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മതിലകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പാരമ്പര്യവുമുള്ള വിദ്യാലയമാണ് എ എം യു … Continue Readingമതിലകത്തെ പാപ്പിനിവട്ടം എ എം യു പി സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ദിനവും ,രക്ഷാകർതൃ ദിനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സമരാഗ്നിയുടെ ചാലക്കുടി സ്വീകരണ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന യൂ ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസ്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

സമരാഗ്നിയുടെ ചാലക്കുടി സ്വീകരണ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന യൂ ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസ്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

PMGSY പദ്ധതിയിലുൾപെടുത്തി 7.16 – കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തേവക്കൽ കുഞ്ചാറ്റുകര– ശാന്തിഗിരി – വാഴക്കുളം റോഡിന്റെ നിർമാണോൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

PMGSY പദ്ധതിയിലുൾപെടുത്തി 7.16 – കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തേവക്കൽ കുഞ്ചാറ്റുകര– ശാന്തിഗിരി – വാഴക്കുളം റോഡിന്റെ നിർമാണോൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഇടറോഡുകളും ദേശീയപാതയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള … Continue ReadingPMGSY പദ്ധതിയിലുൾപെടുത്തി 7.16 – കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തേവക്കൽ കുഞ്ചാറ്റുകര– ശാന്തിഗിരി – വാഴക്കുളം റോഡിന്റെ നിർമാണോൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇടറോഡുകളും ചെറിയ റോഡുകളും … Continue Readingഎറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എംപിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടൈൽവിരിച്ച് നവീകരിച്ച യുബസാർ – ഇടവിലങ്ങ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഏവർക്കും ആരോഗ്യം അതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് … Continue Readingപെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിൽ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ സബ് സെന്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2.26 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച കുറുപ്പുംപടി – കുറിച്ചിലക്കോട് റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം തിയേറ്റർ പിടിയിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ചു.

PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2.26 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച കുറുപ്പുംപടി – കുറിച്ചിലക്കോട് റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം തിയേറ്റർ പിടിയിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട … Continue ReadingPMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2.26 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച കുറുപ്പുംപടി – കുറിച്ചിലക്കോട് റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം തിയേറ്റർ പിടിയിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ചു.