പത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്..

പത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മഴുവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്.. … Continue Readingപത്തുവർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബബിത സതീഷിനിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്..

അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി.

അരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി. എം.പി ലാഡ്സ് ഫണ്ടിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് … Continue Readingഅരയ്ക്ക് താഴെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിക്ക് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ കൈമാറി.

ആരവം, 2024, കുന്നക്കുരുടി സർക്കാർ യുപി സ്കൂളിൻറെ 119 മത് വാർഷിക ദിനാഘോഷവും,യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ആരവം, 2024, കുന്നക്കുരുടി സർക്കാർ യുപി സ്കൂളിൻറെ 119 മത് വാർഷിക ദിനാഘോഷവും,യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശതാബ്ദത്തിന് മേലെയായി ഒരു ദേശത്തിൻറെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക … Continue Readingആരവം, 2024, കുന്നക്കുരുടി സർക്കാർ യുപി സ്കൂളിൻറെ 119 മത് വാർഷിക ദിനാഘോഷവും,യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എറിയാട് എ എം ഐ യു പി സ്കൂളിൻറെ വാർഷിക ആഘോഷവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എറിയാട് എ എം ഐ യു പി സ്കൂളിൻറെ വാർഷിക ആഘോഷവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻറെ ആവശ്യമാണ് അതിനായി പൊതുജന പങ്കാളിത്തം … Continue Readingഎറിയാട് എ എം ഐ യു പി സ്കൂളിൻറെ വാർഷിക ആഘോഷവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാള മനോരമ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാള മനോരമ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എസ് എസ് വി കോളേജ് ഐരാപുരം, ജയഭാരത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അറക്കപ്പടി, മാർത്തോമാ … Continue Readingപൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാള മനോരമ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

എറിയാട് എം ഐ ടി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് തല ഇൻറർ യൂത്ത് ക്ലബ് മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എറിയാട് എം ഐ ടി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് തല ഇൻറർ യൂത്ത് ക്ലബ് മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. … Continue Readingഎറിയാട് എം ഐ ടി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് തല ഇൻറർ യൂത്ത് ക്ലബ് മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ … Continue Readingമഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരിങ്ങാലിക്കാട് പത്താം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം, എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചു

അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ഉൾപെട്ട ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് … Continue Readingഅയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11,12 വാർഡിൽ ചുള്ളി – മൂലേപ്പാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം, എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 30 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചു

എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ , ഫെബ്രുവരി 24 ന് രാവിലെ 11 … Continue Readingഎംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ചുള്ളി മൂലേപ്പാറ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നാളെ