ഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.…

ഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തകർക്കുകയാണ്.അതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ ബഡ്ജറ്റ്ലൂടെ … Continue Readingഇന്നലെ ലോക് സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.…

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ആഗ്മീയ യുടെ കുടുംബത്തിന് …

ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ആഗ്മിയ എന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരി കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം … Continue Readingകാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ആഗ്മീയ യുടെ കുടുംബത്തിന് …

കൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല.

കൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 17 സർക്കാർ അച്ചടി ശാലകളിൽ 12 എണ്ണം അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് … Continue Readingകൊരട്ടി പ്രസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണം

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധനവില.ഇന്ത്യയിലെ … Continue Readingപെട്രോളിനും ഡീസലിനും ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ഇന്ധനവില നിജപ്പെടുത്തണം

കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇടത് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുന്നു

സർവ്വകലാശാല വിവാദത്തിൽ കേരള ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് പാർലമെന്റിന്റെ ശൂന്യ വേളയിൽ പ്രതിപാദിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി . കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുസർക്കാർ … Continue Readingകേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇടത് സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം

രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കി കാണണമെന്ന് ലോക് സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രത്യേക ചർച്ചയിലാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് .രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ … Continue Readingകാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം

കേരളത്തിന് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം

കേരളത്തിൽ കായിക സർവ്വകലാശാല ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക് സഭയുടെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.കേരളത്തിലെ യുവതയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് നോടുള്ള കമ്പം എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ്. പുതിയ തലമുറയെ സ്പോർട്സ് ലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് … Continue Readingകേരളത്തിന് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം

പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണം

പാർലമെന്റ് നടപടികൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കമുള്ള കൂടുതൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ റിപ്പോർട്ടു … Continue Readingപ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടി പിൻവലിക്കണം

രാജ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും വൃക്കരോഗികൾക്കും ലഭ്യമാക്കണം

രാജ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും വൃക്കരോഗികൾക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .വൃക്കരോഗികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപെടുന്നില്ല .ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വൃക്ക രോഗിയുടെ … Continue Readingരാജ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും വൃക്കരോഗികൾക്കും ലഭ്യമാക്കണം