“നഗരവനം” പദ്ധതിയും തടി ഡിപ്പോ ആധുനികവൽക്കരണ പദ്ധതിയും ഒരുമിച്ച് മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടൂർ ഡിപ്പോയിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

“നഗരവനം” പദ്ധതിയും തടി ഡിപ്പോ ആധുനികവൽക്കരണ പദ്ധതിയും ഒരുമിച്ച് മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടൂർ ഡിപ്പോയിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ പച്ചപ്പും … Continue Reading“നഗരവനം” പദ്ധതിയും തടി ഡിപ്പോ ആധുനികവൽക്കരണ പദ്ധതിയും ഒരുമിച്ച് മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടൂർ ഡിപ്പോയിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

രാവെന്നോ പകലെന്നോയില്ലാതെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് കർമ്മനിരതരായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദന്മാർക്കും നേഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ.

രാവെന്നോ പകലെന്നോയില്ലാതെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് കർമ്മനിരതരായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദന്മാർക്കും നേഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ. ഇന്നലെ അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിൽ അന്തർദ്ദേശീയ നേഴ്സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ … Continue Readingരാവെന്നോ പകലെന്നോയില്ലാതെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് കർമ്മനിരതരായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദന്മാർക്കും നേഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ.

എം.പി .ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

എം.പി .ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ, ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്കും , … Continue Readingഎം.പി .ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

പനമ്പിള്ളി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് “എം പി”യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

പനമ്പിള്ളി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് “എം പി”യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് … Continue Readingപനമ്പിള്ളി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് “എം പി”യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

കേരള സംസ്ഥാന ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻറ് ഗൈഡ്സ് അങ്കമാലി അസോസിയേഷന്റെ വിഷൻ 2021-2026 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതിന്റെ താക്കോൽ ദാന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

കേരള സംസ്ഥാന ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻറ് ഗൈഡ്സ് അങ്കമാലി അസോസിയേഷന്റെ വിഷൻ 2021-2026 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി കിടങ്ങൂർ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെയും , ഇൻഫൻറ് ജീസസ് … Continue Readingകേരള സംസ്ഥാന ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻറ് ഗൈഡ്സ് അങ്കമാലി അസോസിയേഷന്റെ വിഷൻ 2021-2026 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതിന്റെ താക്കോൽ ദാന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

ചാലക്കുടി പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നവീകരിച്ച 4 സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ദിരങ്ങള്‍ റവന്യൂമന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ചാലക്കുടി പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നവീകരിച്ച 4 സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ദിരങ്ങള്‍ റവന്യൂമന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെടുമ്പാശ്ശേരി, ആലുവ, ചേലമറ്റം, … Continue Readingചാലക്കുടി പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നവീകരിച്ച 4 സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ദിരങ്ങള്‍ റവന്യൂമന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

അങ്കമാലി നഗരസഭ എട്ടാം വാർഡ് ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷനിൽ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷൻ ബസ് ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

അങ്കമാലി നഗരസഭ എട്ടാം വാർഡ് ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷനിൽ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷൻ ബസ് ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട … Continue Readingഅങ്കമാലി നഗരസഭ എട്ടാം വാർഡ് ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷനിൽ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈസ്റ്റ് നഗർ ജംഗ്ഷൻ ബസ് ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിച്ച ഓണംകുളം സർക്കാർ എൽ.പി.ബി സ്ക്കൂളിന്റെ 111- മത് വർഷികദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിച്ച ഓണംകുളം സർക്കാർ എൽ.പി.ബി സ്ക്കൂളിന്റെ 111- മത് വർഷികദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇടം … Continue Readingഞാൻ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിച്ച ഓണംകുളം സർക്കാർ എൽ.പി.ബി സ്ക്കൂളിന്റെ 111- മത് വർഷികദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്നത്തേക്ക് 9 ദിവസമായി ബ്രഹ്മപുരത്ത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ദുരന്തത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടാതെ കേരള സർക്കാരും , കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ്. ഇന്ന് കളക്ട്രേറ്റിൽ രണ്ടു മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ … Continue Readingബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പി എം ജി വൈ എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ് മണ്ഡലത്തിൽ 32.16 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് വികസിപ്പിക്കുക.

ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ് മണ്ഡലത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് 5 പുതിയ റോഡുകൾ പി എം ജി വൈ എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കും. ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ് … Continue Readingപി എം ജി വൈ എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ് മണ്ഡലത്തിൽ 32.16 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് വികസിപ്പിക്കുക.