കേന്ദ്ര എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഭേദഗതി ബില്ല്

എയർ ഇന്ത്യയെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ച മോഡി സർക്കാർ വിൽക്കലല്ല മറിച്ച് എയർ ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റു മുടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാർ ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നത്.എയർ … Continue Readingകേന്ദ്ര എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഭേദഗതി ബില്ല്

കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളായ ശബരി റെയിൽ ,കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ,അധിവേക റയിൽവെ പാതകൾ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയെ സ്വകാര്യവൽകാരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശരിയല്ലെന്നും ഇതിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവാങ്ങണം .രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രധാന യാത്രാമാർഗ്ഗമായ … Continue Readingകേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളായ ശബരി റെയിൽ ,കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ,അധിവേക റയിൽവെ പാതകൾ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടി

പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തീരക്കടലിലുള്ള മത്സ്യസമ്പത്തിനുമേൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ട പരിരക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ.

ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബജറ്റ്

സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബജറ്റാണ് ഇത്തവണ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല

സംസ്കൃത ഭാഷാ പഠനത്തിനായി കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. നിലവിലെ മൂന്ന് കല്പിതസർവ്വകലാശലകളെ കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ഉയർത്തുക. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിന് സഹായകമാവും കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല. കാലടി … Continue Readingകാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല

ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ

ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടന നൂറ്റിഇരുപത്തിയാറാം (126)ഭേദഗതി ബില്ലിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് .ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് നിലവിലുള്ള … Continue Readingആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ

ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഉള്ള മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കുളുകളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളും, ഹോസ്റ്റലുകളും, ശുചി മുറിയുടേയും അവസ്ഥ

പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകടിച്ചതിൽ വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കാൻ വൈകിയതിലൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുവാൻ ഇടയായ സംഭവം അതീവ ദുഃഖത്തോടെയാണ് കേരളം കണ്ടത്. പല … Continue Readingആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഉള്ള മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കുളുകളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളും, ഹോസ്റ്റലുകളും, ശുചി മുറിയുടേയും അവസ്ഥ

BPCL

ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നവരത്ന കമ്പനികളിലൊന്നായ ബി.പി.സി.എൽ നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽക്കാൻ നടത്തുന്ന സർക്കാർ ശ്രമത്തിനെതിരായി ശൂന്യവേളയിൽ പാർലമെന്റിൽ .#BPCL ലാഭത്തിൽ കുറവ് കാണിക്കുന്നുവെന്ന ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ … Continue ReadingBPCL

എറണാകുളം – അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം

നാഷണൽ ഹൈവേ 544 മാ യി നാഷണൽ ഹൈവേ 66 ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എറണാകുളം – അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിലാക്കുക, കൊച്ചി മധുര ഹൈവേ … Continue Readingഎറണാകുളം – അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം