അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കറുകുറ്റി ഡിവിഷൻ മെംബർ ഷിജി ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളുടേയും , പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകളുടേയും വിതരണോത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

ഒപ്പം അങ്കമാലി എം.എൽ.എ റോജി എം.ജോണും , കറുകുറ്റി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

ഒപ്പമുണ്ട് , മഹാമാരിയുടെ കാലവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കരകയറും.