ഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതി

ഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി ടെലിവിഷൻ കൈമാറി.  കോയമ്പത്തൂരുള്ള സുമനസ്സുകളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് എംപി ഓഫീസിൽ വച്ച് … Continue Readingഒപ്പമുണ്ട് എം.പി. പദ്ധതി

ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി

ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 15.58 കോടി രൂപയുടെ അഞ്ചു റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി സഞ്ചാരയോഗ്യമായ … Continue Readingചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി

കൊരട്ടി സർക്കാർ ലെപ്രസി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

കൊരട്ടി സർക്കാർ ലെപ്രസി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ ആവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മനസ്സിലാക്കയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ മിക്സി, ടെലിവിഷൻ, ഊന്നുവടി തുടങ്ങിയ സാധന … Continue Readingകൊരട്ടി സർക്കാർ ലെപ്രസി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

കൊടുങ്ങല്ലൂർ,കുഞ്ഞിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മെറിറ്റ് ഡേ 2021 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ,കുഞ്ഞിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മെറിറ്റ് ഡേ 2021 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അറിവാണ് അമൂല്യമായ നിധി . മഹാമാരിയുടെ യുടെ ദുർഘടമായ … Continue Readingകൊടുങ്ങല്ലൂർ,കുഞ്ഞിക്കുട്ടി തമ്പുരാട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മെറിറ്റ് ഡേ 2021 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നവീകരിച്ച ആലുവ തുരുത്ത് റെയിൽവേ നടപ്പാലം

സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതെ അപകടാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആലുവ തുരുത്ത് റെയിൽവേ നടപ്പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ശേഷം നവീകരിച്ച റെയിൽവേ നടപ്പാലം ഇന്ന് രാവിലെ യാത്രക്കാർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു. ആലുവ … Continue Readingനവീകരിച്ച ആലുവ തുരുത്ത് റെയിൽവേ നടപ്പാലം