ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തവും ബയോമൈനിങ് കരാറിലെ അഴിമതിയും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം ഡിസിസി നടത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ മാർച്ച്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *