സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം അനുമതി വൈകിയ അങ്കമാലി ചമ്പന്നൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് റെയിൽവേ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചു

സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥമൂലമാണ് അങ്കമാലി ചമ്പന്നൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് .സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം അനുമതി വൈകിയ അങ്കമാലി ചമ്പന്നൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് … Continue Readingസിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം അനുമതി വൈകിയ അങ്കമാലി ചമ്പന്നൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് റെയിൽവേ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചു

രാഷ്ട്രപതിയുടെ നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പൂജാരി ആകുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്.ഭരണകൂടം മതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം.ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമം രാമക്ഷേത്ര പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ … Continue Readingരാഷ്ട്രപതിയുടെ നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചു.

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കേരളത്തിലെ മറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്.എന്നാൽ ചാലക്കുടിയിൽ നാളിതുവരെയായി ഒരു കേന്ദ്രീയ … Continue Readingചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യവേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു

രാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും,ദുരുപയോഗങ്ങളും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും,ദുരുപയോഗങ്ങളും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ സമീപകാല കണക്കുകൾ … Continue Readingരാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും,ദുരുപയോഗങ്ങളും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യ വിജയവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് ലോകസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു.

ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യ വിജയവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് ലോകസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ശാസ്ത്രം വളരുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ … Continue Readingചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യ വിജയവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് ലോകസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്മേൽ നടന്ന നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്മേൽ നടന്ന നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കാനോ, പരിഹാരം കണ്ടെത്താനോ ഉള്ള ഒരു … Continue Readingരാഷ്ട്രപതിയുടെ നയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്മേൽ നടന്ന നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ എണ്ണം 26.11 മില്യന് മുകളിലാണ് . ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജോലി … Continue Readingഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസും, തൊഴിൽ പോർട്ടലും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

രാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു . ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ നീണ്ട തീരപ്രദേശമാണുള്ളത് .എന്നാൽ … Continue Readingരാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതുപോലെ തീരദേശ രേഖ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ ശൂന്യ വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു .

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു

ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഇതേ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര … Continue Readingചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലുവ-,അങ്കമാലി,ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചട്ടം 377 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു

രാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

രാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വൈധവ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, വൈദ്യസഹായം, പെൻഷൻ, പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ … Continue Readingരാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.